Vi snakker og kommunikerer hele tiden; vi glemmer hvad vi hører og hvad vi selv lige sagde, men hører vi en fortælling, så glemmer vi den aldrig. Så har vi nemlig selv del i den fortælling; vi har selv været med i den!Fortæller og tilhørere er dybt forbundne i den tid det tager at fortælle en historie – alle digter med. Netop derfor er en fortælling ny, hver gang den bliver fortalt.

Mundtlig fortællekunst giver os en oplevelse af intenst nærvær, samhørighed med andre mennesker og en forbundethed med vores kultur og historie. Det gælder både voksne og børn. Men nogle fortællinger er mest for voksne og andre er mest for børn.