Ingrid Hvass er historiefortæller, født i Holstebro i 1955.Cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab fra Københavns Universitet i 1988, med speciale om folkesangeren Ingeborg Munch: ”Sprogets Musik; Snudlium Dudlium”(1987).

Efter endt eksamen rejste Ingrid tilbage til Holstebro for at arbejde med formidling og forskning i Folkemusikhuset i Hogager. I 1990 – 1991 var hun leder af projektet ”Musik fra Rødderne” i Kulturhuset, Holstebro, et musikprojekt med lokale flygtninge, indvandrere og danskere. Herefter kom en tid med undervisning, først som drama- og dansklærer på daghøjskole i Lemvig, 1991 – 1993, og på Holstebro Pædagogseminarium, 1993 – 1998.

I 1998 begyndte et samarbejde med Teatret OM, hvor Ingrid var fortæller og skuespiller i 4 år. I 2003 besluttede Ingrid at hellige sig mundtlig fortælling og blev historiefortæller på fuld tid, stiftede Vestjysk Fortælle Teater og var blandt andet kunstnerisk leder af fortællefestivalen Vestjyske Fortællespor på Nørre Vosborg fra 2006 til 2012. I 2011 – 2016 var Ingrid kunstnerisk leder af Fortælle Galleriet i Holstebro, et intimt kultursted og mødested for billedkunst og fortællekunst midt i Holstebro. Ingrid var en del af Nordisk Teater Laboratorium 2014 – 2016.

Ingrid har igennem mange års arbejde med både traditionelle fortællinger, litterære tekster og egne fortællinger udviklet et stort og alsidigt repertoire, der henvender sig til både børn og voksne. Ingrid fortæller i et enkelt og poetisk sprog og kombinerer ofte sine fortællinger med sange og musik.

Fra 1989 har Ingrid konstant været involveret i små og store kultur- og kunstprojekter i Vestjylland. Ingrid arbejder ofte tværkunstnerisk og stedsspecifikt og har udviklet spændende projekter med fortællinger i naturen f.eks. Fortællepicnics og Fortællevandringer.

I 2006 modtog Ingrid Ringkøbing Amts biblioteksforenings kulturpris, og i 2011 modtog hun Kultursamarbejdet i Midt og Vestjyllands KulturPris 2010.

Ingrid har undervist i mundtlig fortælling siden 1991, afholdt utallige kurser og igangsat fortællegrupper. I 2011 udviklede Ingrid ”Grunduddannelse i fortællekunst for unge fortællere” sammen med Lene Skovhus.

Fra juli 2015 har Ingrid sammen med Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole udviklet Fortælle Akademiet, der begynder i september 2018.