Den mundtlige fortælling fortalt i samvær med mennesker må aldrig dø!”

Fortælle Akademiet tilbyder fordybelse og udfordringer for enhver der ønsker at udvikle fortællinger og fortællestil, hvad enten du allerede er fortæller eller gerne vil lære at fortælle.

September 2018 begynder et spændende og lærerigt forløb, hvor du kan få redskaber til at bruge mundtlig fortælling i mange sammenhænge, både som formidling og som kunstnerisk udtryksform. Det foregår i et trygt og inspirerende miljø i nogle fantastiske rammer på Vestjyllands højskole.