Børn på fortælleværksted arbejder i cirkel
børn i gruppearbejde

Hvis man vil lære at fortælle, bliver man nødt til at kaste sig ud i det, få ord og fortællinger på tungen og se sine tilhørere i øjnene – derfor værksted. Alle mennesker fortæller, men evnen og udtrykket kan forfines igennem træning og ved at fortælle igen og igen og igen. Fortællingerne bliver til, mens vi fortæller dem.

I Fortælleværkstedet arbejder vi helt praktisk med fortællingerne: hvordan bygger man en fortælling op, træner stemme og udtryk, leger med ordene og de indre billeder, fabulerer og improviserer ud fra traditionelle fortællinger eller skaber helt nye fortællinger. Og måske kan vi kombinere fortælleværkstedet med en fortællecafé eller et lignende arrangement, hvor vi fortæller for et lille publikum.
Jeg laver fortælleværksted både for voksne og børn, har også lavet værksteder for blinde og døve.

Jeg udbyder ikke faste kurser, men designer gerne et kursus eller et kursusforløb for grupper, virksomheder, institutioner eller uddannelsessteder. Ring for nærmere aftale om indhold, længde osv.