Privatfoto

Ingrid Hvass, født i Holstebro i 1955.

1974 – 1979:
HF-eksamen fra Herning Seminarium og HF-kursus; pædagogmedhjælper på børnehjem; et års studie på børneforsorgsseminarium; efterskolelærer på Ungdomsskolen Øresund.

1988:
Cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab, Københavns Universitet, med speciale om folkesangeren Ingeborg Munch: ”Sprogets Musik; Snudlium Dudlium”(1987).

I 1989, efter endt eksamen, rejste jeg tilbage til Holstebro for at arbejde med formidling og forskning i Folkemusikhuset i Hogager. I 1990 – 1991 var jeg leder af projektet ”Musik fra Rødderne” i Kulturhuset, Holstebro, et musikprojekt med lokale flygtninge, indvandrere og danskere. Drama- og dansklærer på daghøjskole i Lemvig, 1991 – 1993, og på Holstebro Pædagogseminarium, 1993 – 1998.

I 1998 begyndte et samarbejde med Teatret OM, hvor jeg var fortæller og skuespiller i 4 år. Fra 2003 har jeg arbejdet som professionel historiefortæller, stiftet Vestjysk Fortælle Teater og været kunstnerisk leder af fortællefestivalen Vestjyske Fortællespor på Nørre Vosborg (2006 – 2012). Kunstnerisk leder af Fortælle Galleriet i Holstebro, et mødested for billedkunst og fortællekunst (2011-2016) og var en del af Nordisk Teater Laboratorium 2014 – 2016.

REPERTOIRE og FORTÆLLESTIL:
I cirka 30 år har jeg arbejdet med traditionelle fortællinger, litterære tekster og egne fortællinger, og jeg har udviklet et stort og alsidigt repertoire af eventyr, sagn, ballader, myter, noveller, romaner og livshistorier. Jeg fortæller i et enkelt og poetisk sprog og kombinerer ofte mine fortællinger med sange og rytmer. Mit sceniske udtryk har udviklet sig mellem fysisk teater, folkelig sang og mundtlig fortælling. Og det har formet sig af tværkunstneriske samarbejder med musikere, sangere, skuespillere og billedkunstnere. Jeg fortæller alle tænkelige steder, fra store sale til små stuer, på gaden eller i skoven.

PRODUKTIONER, FORTÆLLINGER OG FORESTILLINGER (udvalgte) FRA 2003:
Langtbortistan – eventyr for stemmer og trommer. Påskefortællinger. Isblomster – fortællinger der varmer sjælen i en kold tid. CHORA – en fortællekoncert. Elsalil, efter ”Hr. Arnes Penge” af Selma Lagerlöf. Snedronningen, fortælling og jazz, samarbejde med jazzmusikeren Anders Mogensen og jazzorkester. Den lille pige med Svovlstikkerne fortællekoncert med Christian Risgaard. Sankt Jørgen og dragen og Hold Fast! totalteater, projekter med børnehuse. Sankt Katharina – et helgenspil i Ejsing Kirke, koncept, instruktion og fortælling. Babettes Gæstebud, fortællinger og mad på Nørre Vosborg, koncept og fortælling. Hospitalsvandring på Hørsholm nedlagte hospital, koncept og fortælling. Lucia Fortællekoncert i Herning Kirke, koncept, instruktion og fortælling, samarbejde med MidtVest Pigekor.

KULTURPROJEKTER:
Det eventyrlige Vinderup, kulturfestival for og med hele Vinderup Kommune (2005).
Eventyrets Maler på Carl Henning Pedersen og Else Alfelt Museet, fortælleprojekt med 3. – 6. klasser (2006). Historiefortæller i Kulturkaravanen i Mørket, 30 kunstnere der rejste fra landsby til landsby i en måned og kunstnerisk leder af Kulturfestivalen Mørkets afslutnings-arrangement på HEART (2009). Jeg har udviklet og arbejdet med fortællinger i naturen f.eks. Fortællepicnics og Fortællevandringer, baseret på lokale fortællere og fortællinger (2006 – 2021). Holstebro Fortællinger og udstillingen VÆREN VÆRKET VERDEN på Holstebro Kunstmuseum (2016) i anledning af Kulturbyens 50 års jubilæum. Jeg modtog Ringkøbing Amts biblioteksforenings kulturpris 2006 og Kultursamarbejdet Midt og Vestjyllands KulturPris 2010.

Jeg har undervist i mundtlig fortælling siden 1991, afholdt kurser og igangsat fortællegrupper. Udvikling og gennemførelse af Grunduddannelse i fortællekunst for unge fortællere, 2011. Nordjylland fortæller! Fortælleworkshops i hele Region Nordjyllland i forbindelse med Ordkraft 2013. Fortælle Akademiet 2015 – 2020, udvikling og gennemførelse af modulerne 1 – 7 og Symposium om mundtlig fortælling (maj 2019) sammen med Else Mathiassen og Vestjyllands Højskole.

Kirkesanger i Hogager Kirke 2004 – 2008, medlem af Ejsing Kirkes Menighedsråd fra 2020.